Simskoleinstruktörsutbildning
2 – 6 år i augusti

Plats: Lund

Datum:  7 – 8  augusti, 2013

I denna utbildning får du kunskap om grundförutsättningar för tidig siminlärning samt utveckling av simningen utifrån barnets egna förutsättningar. Teorin kommer att växlas med praktiska moment.  Du kommer att få kunskap om ledarskapets betydelse för att lyckas som simskoleinstruktör för dina simmare och föräldrar.

Övergripande innehåll i kursen:

  • Genomgång av vattenvaneövningars betydelse för tidig siminlärning
  • Genomgång av simsätten; crawl, ryggsim, fjärilsim, bröstsim
  • Praktik i vattnet
  • Barns utveckling så att du kan anpassa övningarna till den utvecklingsnivå barnen befinner sig i
  • Ledarskap – kommunikation, reflextion, utveckling samt ledarskapets olika roller och faser
  • Genomgång av mall för planering av grupp/nivå – mål/delmål – uppföljning och utvärdering
  • Genomgång av simbanor, simmärken, flythjälpmedel/andra hjälpmedel, leksaker mm i undervisningen

Inför utbildningen kommer du att få en förberedande uppgift som du skall ta med till kursen. Uppgiften är ett underlag som vi kommer att använda på kursen.

Diplomering efter avslutad kurs:
Genomgått utbildning Simskoleinstruktörsutbildning 2 – 6 år, inlämnat examinationsuppgift som skall utföras efter utbildningen där det bland annat ingår att leda en grupp under en kursnivå (minimum 5 veckor) samt intyg på genomgången HLR för barn.

Kostnad: 4 500 kr och då ingår kursmaterial, lunch och fika under dagen.

Det finns möjlighet att anordna HLR-utbildning för barn i anslutning till kursen och kostanden för denna är 575 kr. Detta måste föranmälas.

Anmälan görs till:
info@simskoleinstruktor.se

Ange namn, adress, mobilnummer, mejladress och vem fakturan skall skickas till.

Vi behöver även veta om du har särskilda önskemål om mat.

Välkommen!

Mats, Lina och Ann
Utbildare

Vår målsättning är att erbjuda en rolig och lärorik simundervisning för barn, från deras allra första simtag som små bebisar till dess att de bemästrar de olika simsätten när de blir lite äldre.