Simskoleinstruktörsutbildning
0 – 2 år i augusti

Vår instruktörsutbildning är godkänd av Simskoleförbundet och vi är anslutna dit som utbildare. Vi har också utbildat oss som kursledare hos Simförbundet.

Plats: Rönnens bassäng, Rönnbladsgatan 6, Malmö

Datum: Ej fastställt! Det går bra att göra en intresseanmälan.

Förkunskaper:
Minst 18 år. Det är en fördel om en del av praktiken är gjord innan kurstillfället.

I kursen går vi igenom:

  • Vad simskola för barn 3 månader – 2 år är
  • Vi går igenom grepp och övningar kopplat till barnets utveckling
  • Praktik i vattnet med barn och dockor
  • Programupplägg, övergripande mål och delmål med kursen
  • Vilken information ger vi till föräldrarna innan första simlektionen
  • Hur man kan dyka (fria sim) och hur vi utvecklar detta
  • Vattenkvalité och hygien
  • Medicinska och psykologiska aspekter
  • Ledarskap
  • Kursen avslutas med ett skriftligt prov

Detta krävs för att du skall bli godkänd och diplomerad simskoleinstruktör:
Det ingår att man har 40 h dokumenterad praktik i vattnet under handledning av en godkänd instruktör, en del av denna praktik kan med fördelas förläggas innan kursen. Det krävs även att du lämnar in praktikuppgifter och att du lämnar in en film när du håller en simlektion. Materialet skall sändas in och när du är godkänd kommer du att erhålla ett intyg på att du är diplomerad. Det krävs även att du har intyg på hlr-utbildning barnolycksfall för barn inom ett år.

Kostnaden är 4 500 kronor/kurs och då ingår kursmaterial och lunch.

Anmälan görs till:
info@simskoleinstruktor.se

Ange namn, adress, mobilnummer, mejladress och vem fakturan skall skickas till.
Vi behöver även veta om du har särskilda önskemål om mat.

Vi har även möjlighet att anordna HLR och barnolycksfallsutbildning, och detta måste föranmälas. Kostand 575 kr.

Välkommen med din anmälan!

Lina, Mats & Ann
Utbildare

Hittar du inte svaret på din fråga?

Besök gärna kontaktsidan där vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

FÖLJ OSS
Facebook Twitter Instagram RSS Millys