Du finns nu med i utskicket!

Tack för att du visar intresse för vår simskola.

I samband med att vi lägger upp nya tider till varje kursstart skickar vi ut information om det till dig. Följ gärna anvisningarna här nedan så att våra utskick verkligen kommer fram.